top of page
Chinese Philosophy, Confucius (551-479 BCE)

የቻይና ፍልስፍና ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ771-221 ከክርስቶስ ልደት በፊት የተወለደ እና ከ400-200 ዓ.ዓ. ብቅ ማለት ጀመረ።  

 

በታኦይዝም አጽናፈ ሰማይ የሚተዳደረው በቀጣይነት በሚያድስ 'መንገድ' ሲሆን እሱም በ qì (气); አጽናፈ ሰማይን አንድ ላይ የሚይዝ የህይወት ጉልበት.  

 

ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ4ኛ ዓመት ጀምሮ ዩኒቨርስን በተለዋዋጭ ግንኙነት የፈጠሩት ዪን (阴) እና ያንግ (阳) ሁለት አጋዥ ኃይሎች እንደ እምነት መጡ።  

 

አምስቱ ንጥረ ነገሮች (wǔ xíng 五行) የእሳት (火 huǒ)፣ ውሃ (水 shuǐ)፣ እንጨት (木 mù)፣ ብረት (金 ጂን) እና ምድር (土 tǔ) በወረራ እና በምርት ግንኙነት ውስጥ ይገናኛሉ።  

 

ኮንፊሺያኒዝም በሰዎች ሥነ-ምግባር እና በማህበራዊ ሥነ-ሥርዓቶች ላይ ያተኩራል. ኮንፊሽየስ በ 551 ከክርስቶስ ልደት በፊት በፀደይ እና በመጸው ወቅት የተወለደ የቻይና 'ላዕላይ ሳጅ' ነበር።  

 

ኮንፊሽያኒዝም ጻድቅ (ዪ 义) ስምንት ቁልፍ ምግባሮች አሉት፣ ቅን (chéng 诚)፣ እምነት የሚጣልበት (xìn 信)፣ ቸር (rén 仁)፣ ታማኝ (zhōng 忠) ታማኝ (zhōng 忠)፣ አሳቢ (shù 恕)፣ እውቀት ያለው (zhī 知)፣ ፈሪሃ አምላክ xiào 孝)፣ እና የአምልኮ ሥርዓቶችን በጽድቅ ማክበር (lǐ 禮)።

 

ታማኝነት ለወላጆች እና ለአረጋውያን ክብር መስጠት እና መደገፍ ነው።

 

ስምምነት በአምልኮ ሥርዓቶች የሚጠናከረው የቻይናውያን ፍልስፍና ዋና ጭብጥ ነው።

በዲጂታል ድራጎን ሥርወ-መንግሥት ጎህ ላይ የበለጠ ይወቁ፡ የቻይናው ክፍለ ዘመን ቆጠራ እና የቻይናው ክፍለ ዘመን ቆጠራ፡ የቻይና ባህል ኢ-መጽሐፍት በሱቅ ውስጥ

bottom of page